Richard Skaar Thorsrud

Richard Skaar Thorsrud

www.eldrebloggen.no

– Fjerde generasjons sykehjems eier og driver –

Mine personlige refleksjoner om eldreomsorg i Norge

GOD ELDREOMSORG? DET HANDLER OM GOD SERVICE!

Adm. dir, Skaar Omsorg AS Richard Skaar Thorsrud

Jeg tror at fremtidens eldre vil kreve mer av oss som driver sykehjem. Norge har endret seg mye de siste 30 årene og vi har blitt en av verdens rikeste og mest vellykkede samfunn. Til stadighet kan vi lese avisartikler som handler om at Norge er kåret til verdens beste land å bo i, at vi er verdens mest lykkelige også videre. Dette er fantastisk for oss som bor her, men er det like fantastisk for alle?

Dessverre ser vi at norsk eldreomsorg henger langt etter land som vi liker å sammenligne oss med. Er vi klare til å ta imot fremtidens eldre? En utfordring er antallet eldre som trenger hjelp. En annen er kvaliteten og valgmulighetene denne nye gruppen vil etterspørre. Jeg tror ikke vi er klar for å møte denne gruppen. Ikke når det gjelder antall plasser, og ikke når det gjelder kvalitet og service. Det må et kjempeløft til.

Det innebærer mer enn å håndtere sykdom. Det handler om å gi meningsfulle dager fulle av hygge, trivsel, læring og utfordringer

For meg er det viktig å understreke forskjellen på et sykehus og et sykehjem. På et sykehus er det pasienter. De er der først og fremst fordi de er syk og skal bli frisk. På et sykehjem har vi beboere. De er hos oss først og fremst fordi de trenger et sted å bo, fordi de ikke klarer seg i sitt eget hjem lengre. Det setter helt andre krav til oss som driver sykehjem. Vi må gjøre stedet til et godt sted å leve. Det innebærer mer enn å håndtere sykdom. Det handler om å gi meningsfulle dager fulle av hygge, trivsel, læring og utfordringer. Livet er en reise, og reisen er ikke over når man kommer på sykehjem. Den fortsetter hos oss, men den avsluttes også hos oss. Da er det vår plikt å gjøre denne siste reisen så god og meningsfull som mulig, og vi får kun en sjanse til å lykkes med det. Jeg tenker ofte at det er et veldig stort ansvar vi har.

Vi skal ikke bare behandle mennesker som har sykdom. Enda viktigere er det at vi skal skape gode stunder og godt liv. Vi er i høyeste grad en servicebedrift. Derfor er jeg sikker på at fremtiden tilhører de som kan gi best service. Maya Angelou sa det best: «Jeg har lært at folk vil glemme hva du har sagt, folk vil glemme hva du har gjort, men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg». Vi må få våre beboere til å føle seg fantastisk og ivaretatt. Vårt produkt må ligne mer på et slags spesialisert hotell og mindre på en forlenget arm til sykehuset. Våre beboere er ikke mest syk, de er mest frisk!

Helt fra min oldefar åpnet sitt første sykehjem i 1958, til vi i dag snart 60 år senere mottar serviceprisen, har vi arbeidet jevnt og trutt for å skape en servicebedrift

Det var en ære for meg, på vegne av oss alle her på Villa Skaar, å motta årets «Servicepris» av Næringsforeningen i Drammensregionen. Med denne prisen har vi oppnådd å bli vurdert som en leverandør som er forbundet med god service. Det synes jeg er veldig gøy, for vi har brukt mye tid og energi på å få til dette. Helt fra min oldefar åpnet sitt første sykehjem i 1958, til vi i dag snart 60 år senere mottar serviceprisen, har vi arbeidet jevnt og trutt for å skape en servicebedrift. Vi har arbeidet systematisk for å få til dette, og oppskriften som «Harvard Business Journal» har publisert ligner mye på hva vi har gjort her på Villa Skaar.

  1. Vi har bestemt oss for hva skal gjøre, og kanskje enda viktigere; hva vi IKKE skal gjøre
  2. Vi har satt av kapital og ikke minst tid så dette vil bli vellykket
  3. Vi investerer i de ansatte for å dyrke en servicekultur som er enkel å følge
  4. Vi har en klar plan for hvordan vi skal behandle våre kunder

Stemningen var derfor høy her på Villa Skaar da det ble klart at vi hadde vunnet Serviceprisen. Vi er glad for at folk ser på oss som en servicebedrift på lik linje med hoteller, restauranter, og andre mer tradisjonelle servicenæringer, men kanskje det viktigste med at vi fikk prisen er at man nå setter ordene service og sykehjem i samme setning. Dette er ingen selvfølge. Jeg mener at sykehjemsdebatten alt for mye har vært preget av kostnader, antall plasser og hvem som skal drive plassene. Jeg ønsker at vi retter fokuset mer over på hva en sykehjemsplass skal være. Hva er innholdet i en sykehjemsplass? Hvordan måler vi kvaliteten på tjenesten? Og hva er egentlig god eldreomsorg? Hva er egentlig god service på et sykehjem?

Eldre mennesker fortjener ikke å bli satt i bås, stemplet som pasient og tildelt en diagnose. De er så mye mer, og det er viktig at vi ser hver enkelt.

Noen ganger kan det virke som om hovedformålet med sykehjemstjenester er symptombehandling og oppbevaring. Da er det ikke rart at den største diagnosen blant sykehjemsbeboere er depresjon. Jeg blir deprimert bare å tenke på dette. Beboerne blir sykeliggjort, understimulert og anonymisert. Sykehjemsbeboere trenger tvert imot å bli sett og utfordret. De kan fortsatt lære og utvikle seg. De er ikke bare syke. Det er mye de kan, og mye de vil, dersom de får muligheten til det. Eldre mennesker fortjener ikke å bli satt i bås, stemplet som pasient og tildelt en diagnose. De er så mye mer, og det er viktig at vi ser hver enkelt.

Ofte snakker man om objektive kvalitetsindikatorer i sykehjem. Man teller da antall liggesår, antall urinveisinfeksjoner og antall fall. Det kan være at dette forteller oss noe, men jeg mener at det sier lite om kvalitet. Når NHO nå har satt ned et utvalg for å finne ut om man kan lage nye kvalitetsindikatorer for tjenesten, så har jeg ønsket å være med i dette utvalget. Jeg tror det er viktig at vi ser utover det kliniske, og i tillegg ser på mental helse. Dersom man ikke har det godt i sitt sinn så blir man syk. Det er noe alle vet. Depresjon fører bl.a. til passivitet, nedsatt appetitt, redusert motorikk, søvnløshet og så videre. Dette medfører igjen sårbarhet overfor andre sykdommer og uheldige situasjoner som blant annet fall og underernæring, og for å ikke snakk om all den medisinering som kunne vært unngått og de mange bivirkninger som følger med.

Ordene service og sykehjem henger derfor godt sammen

Kvalitet er egentlig ganske enkelt. Det er å finne svar på dette spørsmålet: Hva skal til for at jeg vil trives på et sykehjem? Det spørsmålet har vi i Villa Skaar stilt oss i fire generasjoner. Og de svar vi har fått, gjør at jeg synes at kvalitet ofte handler om service. Ordene service og sykehjem henger derfor godt sammen. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle de som har sett det samme som oss, og som stemte på oss til serviceprisen. Dette motiverer oss til å jobbe enda hardere for å skape gode hjem preget av service og medmenneskelighet.

Have fun, live well!

Richard

Blog, nyhet

Richard

OM MEG

Født i 1972 og bosatt i Sylling, er mann til Synnøve, og far til mine tre barn. Jeg er født og oppvokst på en av Norges eldste private sykehjem, Villa Skaar.

Vår familie har drevet sykehjem i fire generasjoner, så jeg har fått eldreomsorg «inn med morsmelken». Flere av mine første barndomsminner er fra sykehjemmet, og driften har vært et sentralt tema rundt middagsbordet under oppveksten. Jeg begynte tidlig å jobbe for sykehjemmet, og startet som bærplukker for kjøkkenet. Etter det har jeg vært innom renhold, flere år i pleien, samt fungert som vaktmester før jeg ble styreleder.  I 2004 flyttet jeg hjem igjen etter endt utdanning og  en del år i reiselivsbransjen som turistsjef, for å overta som leder av sykehjemmet.

Jeg liker å involvere meg i alle sider av driften. Jeg kjenner våre beboere og oppdaterer meg daglig på hvordan de har det. Jeg tør påstå at jeg har utført nær sagt alle arbeidsoppgaver på sykehjem, og kjenner kanskje bransjen bedre enn de fleste.

Jeg er lidenskaplig opptatt av å levere nåtidens og fremtidens beste omsorg, og er stolt av det vi har levert de siste 60 årene. For meg er omsorg personlig, og denne bloggen er ment å gi deg som leser et lite innblikk i hvordan jeg mener bransjen skal utvikles